Masz problem techniczny dzwoń 728 351 268     |     Masz problem z wypełnieniem pisz b.krol@semperpower.pl lub dzwoń 601 450 551

Formularz kontaktowy
do deklaracji uczestnictwa w ProjekcieLokalizacja inwestycji
Imię Nazwisko
Miejscowość ulica Nr domu Nr mieszkania
Telefon kontaktowy
(opcjonalnie)
Informacje dodatkowe na temat
planowanej inwestycji
(opcjonalnie)
  

Jestem świadomy, że:
  1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz realizacji Projektu;
  2. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie;
  3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wyślij mi kopię zgłoszenia